Klik op een van de kerken hieronder voor het live beluisteren van de kerkradio of kerk TV

Kruiskerk (GKv)
Valckeniersweg 3, 8433 JA Haulerwijk
de Bining (PKN)
Kerkstraat 13, 8433 LH Haulerwijk

Terugluisteren van voorgaande erediensten

Themadienst – Niet breken, maar verbinden!
Zondag 16 januari – 9.30 uur
br. Kor van der Meer
Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 20-25; 1 Samuël 30: 1-25

Jezus is de brug naar de hemel
Zondag 9 januari – 9.30 uur
dhr Folkert Folkerts
Schriftlezing: Johannes 1 : 43 – 51

Omarm je identiteit
Zondag 2 januari – 9.30 uur
dhr Willem Schaaij
Schriftlezing: Psalm 42-43

Wees als christen een lichtende ster in een donkere wereld!
Gezamenlijk dienst
Oudjaarsavond 31 december – 19.30 uur
br Kor van der Meer
Schriftlezing: Filippenzen 1: 1-11 en 2: 5-18

Gezamenlijk dienst
Zondag 25 december – 9.30 uur
ds Abbink

Kerst toen en nu
Gemeentekerstfeest

Zondag 25 december – 10.00 uur
dhr Arjen van der Vaart

Vadertje Panov
(Alternatief kerstverhaal met een christelijke boodschap)
Kerstnachtdienst
Zaterdag 24 december – 21.30 uur
Met Excelsior, Just4Him Arie Piet en Tineke van der Vaart

Zie het Lam
Zondag 12 december – 9.30 uur
Ds. B. Dubbink uit Assen
Schriftlezing: Openbaring 4 en 5

Vele gaven, één Geest
Zondag 5 december – 9.30 uur
br. Piet Staat
Schriftlezing: 1 Korinthe 12

Engelen: wie zijn ze en wat doen ze?
Zondag 28 november – 14.00 uur
br. Kor van der Meer
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38; 2e Hebreeën 1: 1-14

Wie ben ik?
Zondag 28 november – 9.30 uur
br. Willem Schaaij
Schriftlezing: Psalm 96 en Psalm 97

Zien of niet zien
Zondag 21 november – 14.00 uur
br. Folkert Folkerts
Schriftlezing: 2 Koningen 2 : 1 – 15

Herdenkingsdienst, gezamenlijk met PKN
In de hemel is geen woningnood
Zondag 21 november – 9.30 uur
zr. Ineke Baron
Schriftlezing: Johannes 13: 31-38; 14: 1-11

Bouwen doe je samen
Zondag 14 november – 14.00 uur
br. Fokko Koning
Schriftlezing: Nehemia 3: 1-3 & 33-38, Nehemia 4

Welkom in het nieuwe Jeruzalem
Heilig Avondmaal
Zondag 14 november – 9.30 uur
br. Folkert Folkerts
Schriftlezing: Openbaring 22 : 1 – 5

Hopen en baden
Zondag 7 november – 14.00 uur
br. Piet Staat
Schriftlezing: Jeremia 17 : 5 – 13

Themadienst [ Dit is mijn lichaam
Zondag 7 november – 9.30 uur
br. Kor van der Meer
Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 1-9 en 12: 12-27

Wees niet bezorgd, want God geeft vrede.
Woensdagavond 3 november – 19.30 uur
ds P. Groen
Schriftlezing: Matteüs 6:25-34 en Filippenzen 4:4-7  2: 24-25

Fryske Tsjinst, Kolossers 4: 5 en 6
Snein 31 oktober – 19.00 uur
Du. David de Jong, Den Ham
Skriftlêzing: 1 Keningen 18, 1-19

Mag ik ook wat van die ander vinden??!!
(omgaan met meningsverschillen in de kerk, deel 1)
Zondag 31 oktober – 9.30 uur
Ds. J.H. Soepenberg, Assen
Schriftlezing: Rom. 14:1–13a,22a

God daagt ons uit tot voorbij het uiterste
Zondag 24 oktober – 14.00 uur
Prof.ds. Kees Haak, Kampen
Schriftlezing: Lucas 16: 1-13

De naam van de HEER is een sterke toren
Zondag 24 oktober – 9.30 uur
ds. H. Engelsma, Wijnjewoude
Schriftlezing: Spreuken 18: 10-12 & Handelingen 4: 1-12

Christus krijgt wat wij verdienen en wij krijgen wat Christus verdient!
Zondag 17 oktober – 14.00 uur
ds. T. van Dijk, Smilde/Hooghalen
Schriftlezing: 2 Korintiërs 5: 17 t/m 20

De Here is mijn herder  –
Hij leidt mij
Zondag 17 oktober – 9.30 uur
Annie Jansma / Willem Schaaij
Schriftlezing: Johannes 10:1-10; Psalm 23

Gods heilige Naam
Zondag 10 oktober – 14.00 uur
dr. Anja van Harten-Tip, Assen
Schriftlezing: Ezechiël 36:22-32; 1 Petrus 4:7-19

Jezus kent maar één loser
Zondag 10 oktober – 9.30 uur
Prof.ds. Kees Haak
Schriftlezing: Psalm 73: 1-17; Johannes 5: 1-18

Voor altijd verbonden
Zondag 3 oktober – 14.00 uur
ds G. Meijer, Zuidlaren
Schriftlezing: Psalmen 136

De eeuwige God zij u een Woning,
en van onder eeuwige armen

Zondag 3 oktober – 9.30 uur
ds. T. Havinga, Beilen
Schriftlezinng Deuteronomium 33: 26-34: 5

Welcome to the family
Zondag 26 september – 14.00 uur
Gert van den Bos, Assen
Schriftlezing: Genesis 37:1-4

Als je bidt, zal Hij je geven!
Zondag 26 september – 9.30 uur
Gezamenlijke dienst
dhr Kor van der Meer
Schriftlezing Jakobus 1: 1-18 en 3: 13-18

Jezus garandeert het kerkfeest…
…alleen voor volgelingen 
Dopen van David Oldenkamp, zoon van Sieger en Jildou.
Zondag 12 september – 14.00 uur
Prof, ds. Kees Haak
Schriftlezing: 1Korinthiërs 1:18-25 & 2:1-5; Lukas 13:22-30

Dit is mijn lichaam
Zondag 19 september – 9.30 uur
Arjen van der Vaart,
Schriftlezing 1 Korinthiers 12

Het is o.k. om niet o.k. te zijn
Vesperdienst
Zondag 12 september – 19.00 uur
Schriftlezing: Psalm 43:3; Efeziërs 4:25-32; Filippenzen 4: 1-9

De Heer weet wie Hem toebehoren
Zondag 12 september – 9.30 uur
ds Willem Jagersma
Avondmaal en dopen van Marijn Jongsma, zoon van Klaas en Jannie
Schriftlezing – 2 Timotheüs 2: 14-21

Waar ben jij op gericht?
Zondag 5 september – 9.30 uur
ds. Piet Hulshof
Inzegening dhr Arjen van der Vaart tot kerkelijk medewerker.
Schriftlezing – Matteüs 6: 25-34 en 7: 7,8

Bidden leidt tot bouwen
Zondag 29 augustus – 14.00 uur
Br Fokko Koning
Schriftlezing – Nehemia 1

Kun je groeien als mens?
Zondag 29 augustus – 9.30 uur
ds Willem Jagersma
Lezingen – Spreuken 9

Zondag 22 augustus – 14.00 uur
ds Dorrepaal
Lezingen – Johannes 1: 1-13 en 3: 14-22

Bouwen begint met bidden
Zondag 22 augustus – 9.30 uur
Br Fokko Koning
Schriftlezing – Nehemia 1

Het voorbeeld van de tien meisjes
Zondag 15 augustus – 14.00 uur
drs A. ten Napel, Joure
Lezingen – Mattheus 25: 1-13 

De blik op Jezus
Zondag 15 augustus – 9.30 uur
br. Piet Staat
Schriftlezing – Hebreeën 12: 1-13

Abrahams roeping
Zondag 8 augustus – 14.00 uur
Zr Ineke Baron, gevangenenpastor
Lezingen – Jozua 21:2-3a; Genesis 12: 1-5

“Jezus volgen?!”
Zondag 8 augustus – 9.30 uur
ds. Gera den Dikken, Drachten
Schriftlezing – Johannes 1:29, 40-42; Matteüs 4:18-25; Lucas 14: 25-27; Johannes 6:67-69; Matteüs 11:25-29

Leven in overwinning
De pijn van porno
Zondag 1 augustus – 14.00 uur
br. Dick de Koning, zendingswerker Bangkok
Lezingen – 1 Korintiërs 7:1-7

Klaar voor de start……?
Zondag 1 augustus – 9.30 uur
net-even-anders br. Arie Piet
Schriftlezing – Hebreeën 12:1-3; 2 Timotheüs 4: 6-8

Mijn grond is goed
Zondag 25 juli – 14.00 uur
Doopdienst Berend Ueneken
ds. Huib Boersma
Lezingen – Matheus13: 1-9

Heb Jezus altijd in je gedachten
Zondag 25 juli – 9.30 uur
dhr. B. Smedes, Surhuisterveen
Schriftlezing – 2 Timotheus 2: 8-13
Lucas 12: 6-9

Ga mee naar Efeze
Zondag 11 juli – 14.00 uur
br. Martijn van Breden
Lezingen – Handelingen 19: 1-20

De meest troostvolle Naam….
Zondag 11 juli – 9.30 uur
br Andries Otter
Schriftlezing – Johannes 10: 11-16

Waar is jouw kerk?
Zondag 11 juli – 14.00 uur
br. Wopke van der Ploeg
Lezingen: Handelingen 2: 1-4

De diamant in jou
Zondag 11 juli – 9.30 uur
br Willem Schaaij
Schriftlezing – Genesis 19:23-29

Doge jo wol?
Zondag 4 juli – 14.00 uur
Ds. P.W. Hulshof, Jubbega
Lezingen: Job 16

Thuiskomen
Zondag 4 juli – 9.30 uur
Net-even-anders-dienst
Br. Arjen van der Vaart
Lezingen: Lucas 15: 11 t/m 20

Alles wat adem heeft.
Afscheidsdienst

Zondag 27 juni – 11.00 uur
Ds. Ineke van den Beukel
Lezingen: Jesaja 55: 1-13; Mattheus 5:13-16

Wat bezielt jou?
Zondag 20 juni – 14.00 uur
Ds. Piet Hulshof, Jubbega
Lezingen: Efeziërs 5: 15:20 en 37: 1-10

Ik wil jou van harte dienen
Vluchtelingenzondag

Zondag 20 juni – 9.30 uur
Dhr. F. Folkerts, Assen

Lezingen: Jeremia 38: 1-13 en 39: 15-18

Uitnodiging voor Gods diner
Zondag 13 juni – 14.00 uur
ds. Tiemen Dijkema
Lezingen: Psalm 23; Openbaring 19: 5-9

Gods gave gaven
Zondag 6 juni – 14.00 uur
J.H. Soepenberg, Assen
Lezingen: 1 Petrus 4:7-11

Inzegening Kor van der Meer, Kerkelijk Medewerker.

Samen op avontuur
Zondag 6 juni – 9.30 uur
Jeugdteam
Lezingen: Lucas 10: 1-7

aansluitend kennismaking met Arjen van der Vaart

‘Een toekomst vol van hoop’.
Zondag 30 mei – 19.00 uur
br. Arie Piet
Lezingen: 1e Jeremia 29: 11-14 I 2e Openbaringen 21: 1-7

Houdt het vuur brandend!
Zondag 30 mei – 9.30 uur
ds. Ineke van de Beukel
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Lezingen: 1e Ex.3:1-6 I 2e 2 Tim.1:1-10

Pinksteren – Geest van hierboven
Zondag 23 mei – 14.00 uur
ds. P.K. van de Kam
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13; 2: 29-36 & Mattheus 3: 11c

Pinksteren – Leven in Gods werkelijkheid
Zondag 23 mei – 9.30 uur
ds. R. Telgenhof, Assen
Schriftlezing: Mattheus 3, 13 – 17

Vertrouwen
Zondag 16 mei – 14.00 uur
ds. P. Hulshof, Jubbega
Schriftlezing: Handelingen 1: 4-14

Niet alleen!
Zondag 16 mei – 9.30 uur
ds. C.J. van den Beukel
Schriftlezing: Ex.19:1-11; Johannes 17:14-26
Doopdienst van Nora

Wat staan jullie naar de hemel te kijken ?
Donderdag 13 mei – 14.00 uur
br. Arie Piet
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11 BGT; Johannes 14: 1-7 BGT;
1  Thessalonicenzen 4: 13-18 NBV

Christus’ Geest zet angst overboord
Zondag 9 mei – 14.00 uur
Prof. Kees Haak
Schriftlezing: Hebreeën 2:14-18; 1Johannes 4:7-21

Download de handout van de preek

Liefde
Zondag 9 mei – 9.30 uur
ds. J.H. Verwaal, Bakkeveen
Schriftlezing: Lev. 19 : 9-18 ; 1 Kor. 13 : 1-7

In de spiegel kijken
Zondag 2 mei – 14.00 uur
Ds. W. Baas, Appelscha
Jacobus 2: 19-27 en 1 Samuël 17: 1-8

Het is de Heer!
Zondag 2 mei – 9.30 uur
Voorganger Arjen van der Vaart
Schriftlezing Johannes 21: 1 t/m 11 en 24: 28-35

Interkerkelijke diesnt met EGRH, PKN en GKv.
Zondag 25 april – 9.30 uur
ds. Frans van Herwijnen
Schriftlezing Numeri 8; Johannes 3

Jezus dacht bij de Emmaüsgangers aan ons
Zondag 18 april – 9.30 uur
ds. J.H. Soepenberg, Assen
Schriftlezing Luc 24: 13-27 en 24: 28-35

De winst van de opstanding
Zondag11 april – 14.00 uur
br. Folkert Folkerts
Schriftlezing Markus 16 : 9 – 18; ROMEINEN 8 : 31 – 39


Een hoopvolle toekomst
Zondag 11 april – 9.30 uur
ds. Hans Maat
Schriftlezing Mat 10: 7-14; Mat 24: 3-14

Een hoopvolle toekomst
Zondag 11 april – 9.30 uur
ds. Hans Maat
Schriftlezing Mat 10: 7-14; Mat 24: 3-14

Nachtwake
Zaterdag 3 april – 19.30 uur
Commissie Stille Week

ds. C.J. van den Beukel

Kruisinging
Vrijdag 2 april – 19.30 uur
Commissie Stille week;
ds. C.J. van den Beukel

Heilig Avondmaal
Donderdag 1 april – 19.30 uur
ds. C.J. van den Beukel

De zorg om wat verloren is
Zondag 28 maart – 14.00 uur
ds. G. Sander
Schriftlezing: Lukas 15

Lerend luisteren
Zondag 28 maart – 9.30 uur
ds. C.J. van den Beukel
Schriftlezing: Matt. 21:1-11; Hebr.2:14-3:14

Geloof, hoop en liefde
Zondag 21 maart – 14.00 uur
ds. Th. Havinga
Schriftlezing: Colossenzen 1: 1-11

Jezus Christus is de allround redder
Zondag 21 maart – 9.30 uur
ds. Kees Haak
Schriftlezing: Colossenzen 2: 7-15

Eenvoudig Leven, gebedsdienst voor het klimaat
Zondag 14 maart – 14.00 uur
ds Ineke van den Beukel
Schriftlezing: Matt.5:1-12 I 2e Lucas 10:38-42

Jeugddienst
We stay on our way
Zondag 14 maart – 9.30 uur
br. Martijn Dekker
Schriftlezing: Kolossenzen 3:12-17

Biddag voor gewas en arbeid
Woensdag 10 maart – 19.30 uur
zr. Ineke Baron
Schriftlezing: psalm 126 

De vernedering van Gods Zoon op aarde
Zondag 7 maart – 14.00 uur
zr Annie Jansma & br Willem Schaaij
Schriftlezing: Filippenzen 2:5-18

Jezus volgen
Zondag 7 maart – 9.30 uur
ds. G. Sander, Assen
Schriftlezing: 1 Koningen 19: 19 – 21; Lukas 9: 51 – 62

God daalde af
Zondag 28 februari – 14.00 uur
ds. W. Baas, Appelscha
Schriftlezing: Exodus 3: 1-10; Matteüs 9: 35-38

Er op uit gaan
Zondag 28 februari – 9.30 uur
ds. C.J. van den Beukel
Schriftlezing: Mattheus 5: 14-16; Korinthiërs 2:14-3:2

Het geheim van Zegen
Zondag 21 februari – 9.30 uur
ds. C.J. van den Beukel
Schriftlezing: Romeinen 12:1-13 BGT

Het geheim van Zegen
Zondag 21 februari – 9.30 uur
ds. C.J. van den BeukelSchriftlezing: Romeinen 12:1-13 BGT

Waarom werkt Jezus op sabbat?
Zondag 14 februari – 14.00 uur
ds. J. H. Soepenberg, Assen
Schriftlezing: Lucas 6:1-11

Mijn vrede geef ik jullie
Zondag 14 februari – 9.30 uur
Dhr D. de Koning, Zendingswerker Bangkok
Schriftlezing: Johannes 14: 1-4 en 23-27

Wees altijd verheugd
Zondag 31 januari – 9.30 uur
Br. F. Folkerts, geestelijk verzorger in ArendState, AssenSchriftlezing: Filippenzen 1 : 3 – 7; Filippenzen 4 : 1 – 9

Avondmaal als Gods vaccin voor eeuwig leven
Zondag 24 januari – 09.30 uur
ds Kees Haak
Schriftlezing: Koloss. 3: 12-17; 1Korinthiërs 1: 1-9 en 16: 13-24

Drie wijzen: gaan, geven, geloven
Zondag 17 januari – 09.30 uur
Bart Dubbing
Schriftlezing: Matteus 2: 1-12

Zijn wij op Gods weg?
10 januari – 19.00 uur
door de commissie Vesper
Schriftlezing: Psalm 121; Hebreeën 11: 1-3, 13-16, 39- H12: 2

Een nieuw begin
Zondag 10 januari – 09.30 uur
ds. C.J. van den Beukel
Schriftlezing: Jesaja 40:1-11; Lucas 3: 15-18; 21,22