Erediensten

Gehouden in de Bining (PKN)
Kerkstraat 13, 8433 LH Haulerwijk


Zondag 18 april – 9.30 uur
ds. J.H. Soepenberg, Assen
Schriftlezing

Hier te beluisteren

Gehouden in de Kruiskerk (GKv)
Valckeniersweg 3, 8433 JA Haulerwijk


Zondag18 april – 14.00 uur
ds. G. Meijer, Zuidlaren
Schriftlezing

Hier te beluisteren


Voor het geven van uw gift ten behoeve van de collecte of uw kerk klikt u hier voor meer informatie.
>

Tekst van week

Geloven doe je samen

Deze video gaat over de samenwerking van de Gereformeerde Kerk (Kruiskerk) en de Protestants Kerk (de Bining) in Haulerwijk en omgeving. Het is hier prachtig wonen en er is in Haulerwijk heel wat te beleven. Geloven doe je samen!

Interessante nieuwtjes

Commissie Kerkelijk werker doet voordracht

Vrijdag 9 april deelde de commissie voor de benoeming van een Kerkelijk Werker voor de ouderen een unanieme voordracht aan de kerkenraden. Komende week wordt er met hem overleg gevoerd voor verdere afspraken en hopen de beide kerkenraden deze persoon aan u bekend te maken.

25 april interkerkelijke eredienst EGRH, PKN en GKV

Voor de tweede keer kan een muzikale dienst met een groot mannenkoor niet doorgaan. De Evangelische gemeente, protestantse gemeente en de gereformeerde kerk hebben besloten om daarom samen invulling te geven aan deze dienst. Frans van Herwijnen zal de dienst leiden en iedere gemeente zal een hieraan bijdragen door lezingen of een lied. Deze gezamenlijke dienst wordt gehouden op 25 april in ‘de Oerdracht’ in Haulerwijk. De dienst begint om 9.30 uur.
De verwachting is niet dat coronamaatregelen al zijn opgeheven, daarom wordt u van harte uitgenodigd deze dienst online te volgen. De linkjes hiervoor vind u op de site van de kerken. (www.egroderesch.nl, www.pknhaulerwijkwaskemeer.nl, www.gkv-haulerwijk.nl)

Gemeenteavond 26 mei

Op woensdag 26 mei 2021 hopen we dat er iets kan worden verteld over de sollicitatieprocedures voor kerkelijke werkers. Ook kijken we graag samen met u terug op het afgelopen jaar en willen we met u spreken over de manier waarop we de samenwerking met de PKN na 1 september 2021 willen voortzetten. Verder zullen de cijfers van de Commissie van Beheer met u besproken worden. Kortom, we hopen dat we op 26 mei een gemeenteavond kunnen houden waarbij we fysiek aanwezig kunnen zijn.

2e en 4e zondag van de maand

Op de 2e en 4e zondag van de maand worden de ochtenddiensten in de Kruiskerk gehouden en de middag/avond diensten in de Bining. Deze afspraak loopt tot 1 september daarna gaan we weer terug naar het normale regime (ochtenddiensten in beide kerken, avonddiensten in de Bining en middagdiensten in de Kruiskerk).
Graag uw aandacht hiervoor bij het digitaal volgen van de diensten, log in bij het juiste kerkgebouw.

Gods prachtige schepping