Het adres van de website voor de NGK-Haulerwijk zal voortaan zijn www.kruiskerk-haulerwijk.nl.
Voorlopig wordt deze nog doorgestuurd naar onze oude website. Zodra de nieuwe site gereed is zal de oude site worden verwijderd.

Kerkdiensten

Bekijk hier de dienst online

Gehouden in de Kruiskerk,
Valckeniersweg 3

Wie is geschikt als Messias?
10 december – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer
Bijbellezing: 1 Samuël 15: 17-35; Matteüs 1: 1-6.

Zingen:
LB 444: 1, 2 en 4 (Nu daagt het in het oosten)
GK Ps.147: 4 en 6 (Voor God is alle kracht van paarden)
GK Ps.89: 6, 7 en 9 (Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand)
GK Ps.78: 19 en 20 (Slechts Sions berg, bemind sinds vroeger dagen)
GK Ps.18: 9 en 15 (Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden)
LB 425 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)

Er wordt gecollecteerd of klik hier voor meer informatie voor het geven van uw gift ten behoeve van de collecte via de Givt-app.

Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en limonade


Volgende week

17 december

Kor van der Meer

Gezamenlijke dienst in de Bining

Tekst van week

Interessante nieuwtjes

Oefenen Musical Kerst

Zondag 10 december direct na de ochtenddienst in de Kruiskerk – focus ligt op het kennen/zingen van de liederen. 
Zondag 17 december om 16:00 uur in de Kruiskerk – generale!!! Dus de hele musical met alles erop en eraan. Na afloop eten we gezellig met elkaar in de kerk.

Filmhuiswesterkwartier

Left Behind (Rise of the antichrist) is te zien op 16 december 2023 bij Filmhuiswesterkwartier.

Ga voor meer info en kaarten naar www.filmhuiswesterkwartier.nl

Augustinus

“Zingen is twee keer bidden”