Midden in het leven; hoop!
Zondag 9 augustus – 9.30 uur
ds Ineke van den Beukel
Schriftlezing: Handelingen 11: 19-26 en Romeinen 15: 1-12

Hier te beluisteren

Collectes: 1ste Diaconie
2de Verplichtingen kerkverband

of door overmaking op bankrekening NL19 RABO 0325 8542 38 tnv Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haulerwijk

Onderweg naar morgen
Zondag 9 augustus – 14.00 uur
ds. Roel Prins
Schriftlezing: Prediker 7: 1-14

Hier te beluisteren

Tekst van week

Interessante nieuwtjes