Week van het gebed

Doe jij ook om 19.00 uur (zaterdag 23 januari) mee met de online dienst?
Klik dan hier

Groeien in eenheid
Voorganger: Ds. C.J. van den Beukel
Lezingen: 1e 1 Korintiërs 1: 10-13 I 2e Joh. 17: 20-23
Collecte: voor de onkosten (scrol naar beneden voor de bankrekening)

Zondagse Erediensten


Gehouden in de Kruiskerk (GKv)
Valckeniersweg 3, 8433 JA Haulerwijk

Collecte GKv: 1e Dorcas (Diaconie) I 2e Beeld en geluid

Avondmaal als Gods vaccin voor eeuwig leven
Zondag 24 januari – 09.30 uur
ds Kees Haak
Schriftlezing: Koloss. 3: 12-17; 1Korinthiërs 1: 1-9 en 16: 13-24

Scroll nog een beetje verder voor de video bij de collecte.

Hier te beluisteren

Collecte voor de Kruiskerk naar bankrekening 
NL19 RABO 0325 8542 38 (Kerk)
NL88 RABO 0325 8056 60 (Diaconie)
o.v.v. 1e en/of 2e collecte

Collecte voor de PKN naar bankrekening
NL74 RABO 0325 8522 78 (Kerk) of
NL39 RABO 0325 8538 78 (Diaconie)
o.v.v. 1e en/of 2e collecte

Of gebruik de GIVT-app

Tekst van week

Interessante nieuwtjes

Week van het gebed

Thema:  #blijf in mijn liefde 
Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen uit Johannes 15: 5-9

Er zijn geen fysieke bijeenkomsten maar wel 5 digitale alternatieven. Zo is er elke dag een dagopening vanuit de week van gebed op onze dagopening app. Vervolgens kunt u elke dag een korte overdenking, gebed en gebedspunten volgen via de vlog op de website.
(Scroll hiervoor verder naar beneden)

Maandag 18 januari
Verborgen groeien
‘Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie’ uit Johannes 15 vers 4
Bekijk het filmpje

Dinsdag 19 januari
Een lichaam vormen
‘Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad’ uit Johannes 15 vers 12
Bekijk het filmpje

Woensdag 20 januari
Samen bidden
‘Ik noem jullie geen slaven meer,  maar vrienden’ uit Johannes 15 vers 15
Bekijk het filmpje

Donderdag 21 januari
Veranderd door het woord
‘Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb’ uit Johannes 15 vers 3
Bekijk het filmpje

Vrijdag 22 januari
Liefde tonen
‘Ga op weg en draag vrucht die blijft’ uit Johannes 15 vers 16
Bekijk het filmpje

Er is een gezamenlijke afsluiting op zaterdag 23 januari om 19.00 uur vanuit Bining. We zenden een gebedsbijeenkomst uit via de website van de Bining (uitzending kerk de Bining). U bent van harte uitgenodigd om te kijken en/of mee te bidden. Het thema is ‘Groeien in eenheid’.


Meebidden met Unite in Christ

Unite in Christ organiseert elke dag in de week van het gebed een digitale gebedsbijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om digitaal mee te bidden via het programma Zoom. Klik op de link bij de dag en u komt automatisch in de bijeenkomst (er wordt u gevraagd om toestemming voor het gebruik van beeld en geluid. Dit kunt u zonder problemen toestaan).

Zondag 17 januari van 19.00-19.45 uur (lees het dagrooster)
Ga naar de bijeenkomst met Unite in Christ
Meeting ID: 853 0721 2608
Wachtwoord code: 500447

Maandag 18 januari van 19.00-19.45 uur (lees het dagrooster)
Ga naar de bijeenkomst met Unite in Christ
Meeting ID: 880 8517 0081
Wachtwoord code: 476765

Dinsdag 19 januari van 19.00-19.45 uur (lees het dagrooster)
Ga naar de bijeenkomst met Unite in Christ
Meeting ID: 867 9698 6866
Wachtwoord code: 773806

Woensdag 20 januari van 19.00-19.45 uur (lees het dagrooster)
Ga naar de bijeenkomst met Unite in Christ
Meeting ID: 837 9305 4368
Wachtwoord code: 523271

Donderdag 21 januari van 19.00-19.45 uur (lees het dagrooster)
Ga naar de bijeenkomst met Unite in Christ
Meeting ID: 863 3529 2430
Wachtwoord code: 723712

Vrijdag 22 januari van 19.00-19.45 uur (lees het dagrooster)
Ga naar de bijeenkomst met Unite in Christ
Meeting ID: 870 9766 2014
Wachtwoord code: 755033

Zaterdag 23 januari van 19.00-19.45 uur (lees het dagrooster)
Ga naar de bijeenkomst met Unite in Christ
Meeting ID: 879 6604 5618
Wachtwoord code: 909114

Zondag 24 januari van 8.00 – 9.00 uur Let op, gewijzigde tijd!! (lees het dagrooster)
Ga naar de bijeenkomst met Unite in Christ
Meeting ID: 890 1656 9504
Wachtwoord code: 533073

Diensten zoveel mogelijk digitaal volgen

Tot 19 januari volgen we het protocol van de PKN/GKV landelijk en vragen we u om de diensten zoveel mogelijk digitaal te volgen. De diensten kunnen gevolgd worden via de website van onze beider kerken.

In 2021 2e en 4e zondag van de maand ochtenddienst in Kruiskerk, middagdienst in de Bining

In de gemeente vergadering van de GKV is aan de orde geweest dat veel kerkleden het fijn zouden vinden als er ook ochtenddiensten in de Kruiskerk zouden worden gehouden. Dit verzoek is door de kerkenraad van de GKV overgenomen en ingebracht in het overleg met de kerkenraad van de PKN. De kerkenraad van de PKN heeft besloten hier medewerking aan te verlenen. Vanaf 1 januari worden op de 2e en 4e zondag van de maand de ochtenddiensten in de Kruiskerk gehouden en de middag/avond diensten in de Bining. Deze afspraak loopt tot 1 september daarna gaan we weer terug naar het normale regime (ochtenddiensten in beide kerken, avonddiensten in de Bining en middagdiensten in de Kruiskerk).
Graag uw aandacht hiervoor bij het digitaal volgen van de diensten, log in bij het juiste kerkgebouw.