Woensdag 1 april – 19.00 uur
ds. Ineke van den Beukel

Klik hier om live te beluisteren 

Zondag 5 april – 9.30 uur
mw. R. de Vries-Martini

Zondag 5 april – 19.00 uur
Br. Tonnie Barelds

Powerpoint

Tekst van week

Interessante nieuwtjes

Bent u in staat en bereid een ander te helpen, of heeft u juist hulp nodig,
bv in de vorm van boodschappen halen of oppas?
Vraag het uw buren en/of ga naar de website www.nietalleen.nl

Generale Synode Goes 2020
Van januari tot mei komen de afgevaardigden een keer of tien bij elkaar, soms twee of zelfs drie aaneengesloten dagen. Na afloop wordt meestal een synodejournaal gemaakt. Zie https://lv-gs2020.nl.