Het adres van de website voor de NGK-Haulerwijk zal voortaan zijn www.kruiskerk-haulerwijk.nl.
Voorlopig wordt deze nog doorgestuurd naar onze oude website. Zodra de nieuwe site gereed is zal de oude site worden verwijderd.

Kerkdiensten

Bekijk hier de dienst online

Gehouden in de Bining,
Kerkstraat 13

Jezus presenteert zichzelf als Gods vruchtbare wijnstok
Viering Heilig Avonmaal

18 februari – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer
Bijbellezing: Johannes 13: 21-38; 15: 1-8

Zingen:
GK Ps.42a (Als een hert, dat verlangt naar water)
Opwekking 797 (Breng ons samen)
GK Ps.80: 5, 6, 9 en 10 (Gedenk, hoe Gij in vroeger jaren)
Liedboek Gez.653: 5 en 6 (Gij zijt de wijnstok van het leven)
GK Gez.177: 2 en 3 (‘k geloof in U, Heer Jezus)
LB Gez.381: 1 en 4 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)
LB Gez.381: 6 (U wil ik danken, grote Levensvorst)
GK Gez.233 (Jezus vol liefde)


Er wordt gecollecteerd of klik hier voor meer informatie voor het geven van uw gift ten behoeve van de collecte via de Givt-app.

Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en limonade


Volgende week

25 februari 2024 9.30 uur

Kor van der Meer

Tekst van week

Interessante nieuwtjes

Filmhuiswesterkwartier

De film Sound of Freedom wordt op 17 februari 2024 vertoond. Voor meer informatie klikt u op de link.
Ga voor meer info en kaarten naar www.filmhuiswesterkwartier.nl

Vacature PKN/NGK Haulerwijk

Voor de samenwerkende gemeenten PKN en NGK in Haulerwijk zijn we op zoek naar een opbouwwerker voor 20 uur per week. Hiervoor heb je een afgeronde hbo theologie nodig.
Bekijk de algemene vacaturetekst.

Augustinus

“Zingen is twee keer bidden”