Het adres van de website voor de NGK-Haulerwijk zal voortaan zijn www.kruiskerk-haulerwijk.nl.
Voorlopig wordt deze nog doorgestuurd naar onze oude website. Zodra de nieuwe site gereed is zal de oude site worden verwijderd.

Kerkdiensten

Bekijk hier de dienst online
Gezamenlijk dienst PKN/NGK
in de Bining, Kerkstraat 13

We zijn gered door het geloof van
Christus

21 april – 9.30 uur
Voorganger: Ineke Baron
mmv Voices
Lezing: 1 Petrus 1:13-21; Romeinen 3: 21-22

Zingen:
Opw. 42
Opw. 389
Ps. 42: 1, 3, 5
U geeft een toekomst vol van Hoop


Er wordt gecollecteerd of klik hier voor meer informatie voor het geven van uw gift ten behoeve van de collecte via de Givt-app.

Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en limonade


Deze en volgende week

28 april 2024 9.30 uur

ds Tjerk van Dijk

Kruiskerk, Valckeniersweg 3

Tekst van week

Interessante nieuwtjes

Oppasdienst

Vanwege omstandigheden hebben 2 mensen aangegeven niet meer te kunnen meedraaien bij de oppasdienst. Daarom willen we graag 2 andere mensen in ons leuke team.
Dan kunnen we het zo blijven regelen dat elk van ons maar 1 x per maand oppasdienst heeft.
We passen steeds met z’n tweeën  op, je staat er nooit alleen voor.
Jong, of al wat ouder, lijkt het je wat ?
Geef je op:  familie Jansma app 0654381220 of mail meinejansma@gmail.com

Oppas schema voor April 2024.
Zondag 21 april                geen oppas in verband met peuterkerk in de Biening.
Zondag 28 april                Kruiskerk             Jildou                   (06-26276235)                  Rosa

Filmhuiswesterkwartier

De film Risen draait op 20 april 2024
Ga voor meer info (over de film) en voor kaarten ga je naar www.filmhuiswesterkwartier.nl

Oud IJzer Aktie

De oud ijzer aktie ten bate van de “Vakantie Bijbelweek voor de kinderen” gaat al weer zijn laatste maand in. Heel april staat hij nog op het erf van fam. Jansma dorpsstraat 56, 8432 PD Haule.
Dus, wat u ook tegenkomt aan oud schroot tijdens de voorjaarschoonmaak, of ergens stoffig in het schuurtje, onder het mom van: “Weggooien kan altijd nog”. Doe het nu!
Dagelijks vanaf 10 uur kunt u terecht op oud ijzer, koper, aluminium (of door elkaar) te brengen.
De container staat achter op het erf, dus helemaal doorrijden naar achteren.
Er staat een trappetje bij, en al u het lastig vind, vraag iemand of zet uw bijdrage naast deze opstap.

Alvast hartelijk dank.
Namens de gezamenlijke diaconieën van de Kerk van Haulerwijk e.o.

Augustinus

“Zingen is twee keer bidden”