Gehouden in de Kruiskerk

Jezus in het midden – kerk zijn vanuit het hart.
29 januari ’23 – 9.30 uur
Voorganger Fokko Koning
Bijbellezing: Handelingen 2: 41-47; Marcus 3: 31-35

Bekijk hier de dienst online

Zingen:
Ps 133: 1 en 2 (NPB) Wat goed is het om eensgezind te leven,
Lied 314: 1, 2 en 3 (NLB) Here Jezus, om uw woord …
Gezang 119: 1 en 2 (GK06) De kerk van alle tijden
Weerklank 357 Ga nu heen in vrede …

Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en fris

Er wordt gecollecteerd of klik hier voor meer informatie voor het geven van uw gift ten behoeve van de collecte via de Givt-app.

Volgende week

5 februari 2023

br. Folkert Folkerts

09.30 uur – Kruiskerk


Tekst van week

Interessante nieuwtjes

Gaven en talenten in de gemeente

Op zondag 8 januari jl. sprak Kor van der Meer over de verschillende gaven en talenten die we hebben gekregen van onze hemelse Vader. Daarbij citeerde hij ook de woorden van Paulus uit Romeinen 12.

6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn.

Indringend was de klemtoon die hij legde op het woordje ‘moet’. Het inzetten van je gaven is een opdracht die God ons geeft. Er zijn vele taken, ook binnen de gemeente die gedaan kunnen worden. Het ambt van ouderling of diaken is er een van. Maar er zijn veel meer. Leidster voor het kinderwerk, voor het jeugdwerk, leden voor de commissie van beheer, voor de bloemencommissie. Broers en zussen die schoonmaken, die eens in de maand de taak van koster op zich nemen, de begeleiders voor de muziek, de mannen van het beamteam, wijkcoördinatoren. Ja, er is veel wat gedaan ‘moet’ worden. Welke gave heb jij? Mogen we ook op jou rekenen?

U weet dat er zorgen zijn voor de invulling van de ambten. Ook daar is naar verwezen tijdens de dienst. Ook hiervoor moet ieder voor zichzelf nagaan of hij/zij daar iets in kan en wil betekenen. We zoeken 3 diakenen en 2 ouderlingen. Mooi is dat er al 1 zuster de vrijmoedigheid had om zich beschikbaar te stellen. Begin februari vergadert de kerkenraad opnieuw. Wat zou het mooi zijn als er nog meer broers en/of zusters zich beschikbaar zouden willen stellen.

Maar in dit alles gaat het vooral om de liefde, zo hield Kor ons ook voor. Liefde voor God en voor zijn gemeente is de basis, de drager ook, of misschien juist in het dienen van elkaar. Dat lezen we in het vervolg van Romeinen.

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Het is de Geest die Hij ons gaf, die ons vervult met gaven, die ons in dit alles wil bijstaan.
Van Hem mogen we het verwachten.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Klik op het plaatje voor de nieuwsbrief 12 van de NGK-GKv
www.filmhuiswesterkwartier.nl

Wilt u graag meer informatie over Filmhuis Westerkwartier, reserveren van tickets (Entree: €8,00 pp) of heeft u een andere vraag? Neem contact opnemen via 06-83493986.
Op maandag t/m vrijdag tussen 18:00 en 20:00 uur. Op de dag van de filmavonden vanaf 12:00 bereikbaar.
Het adres van de filmvertoningen is: Nienoord 20 in Leek

Extraordinary 17 en 18 febr 2023

Blz 57 van Grote Panda & Kleine Draak van James Norbury

”Luisteren heeft me nog nooit in de problemen gebracht, antwoordde de Grote Panda.”