gehouden in de Bining
Kerkstraat 13, 8433 LH Haulerwijk

Collectes: 1e KiA/Zending, 2e Bloemenfonds

Ben je wel lekker?
Zondag 1 november 9.30 uur
Robert Colijn
Schriftlezing: ?

Hier te beluisteren
Gehouden in Kruiskerk
Valckeniersweg 3, 8433 JA Haulerwijk

Collectes: 1e Zending, 2e Verplichtingen kerkverband

of door overmaking op bankrekening NL19 RABO 0325 8542 38 tnv Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haulerwijk

De Groene kabouter en de pot met goud
1 november – 14.00 uur
dhr. Piet Staat
Schriftlezing: Psalm 3 en 4

Hier te beluisteren

Powerpoint

Freedom!
25 oktober – 9.30 uur
Tienerkerk in de
Baptistenkerk, Norgerweg 49 in Haulerwijk.

Tekst van week

Interessante nieuwtjes

Nieuwsbrief familie Stalman

Van de familie Stalman, zendingsechtpaar werkend vanuit Thailand, ontvingen we een nieuwsbrief. Meer info vindt u op www.familieopmissie.nl. Via deze site kunt u ook een aantal nieuwe foto’s bekijken. Voor de inlogcode mailt u naar info@familieopmissie.nl