Het adres van de website voor de NGK-Haulerwijk zal voortaan zijn www.kruiskerk-haulerwijk.nl.
Voorlopig wordt deze nog doorgestuurd naar onze oude website. Zodra de nieuwe site gereed is zal de oude site worden verwijderd.

Kerkdiensten

Bekijk hier de dienst online
Bining, Kerkstraat 13

Pinksteren: feest van vervulling en volheid!
19 mei – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer/Jannie Compion
Lezing: Handelingen 2: 1-11

Zingen:
LB 675: 1 (Geest van hierboven, leer ons geloven)
Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 (in het Zuid-Afrikaans)
Opw.167: 1, 2 en 3 (Samen in de naam van Jezus; in canon)
Bijdrage Voices (God en God alleen)
Opw.334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)

Er wordt gecollecteerd of klik hier voor meer informatie voor het geven van uw gift ten behoeve van de collecte via de Givt-app.

Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en limonade


Deze en volgende week

26 mei 9.30 uur

Folkert Folkers

Kruiskerk, Valckeniersweg 3

Tekst van week

Interessante nieuwtjes

Wekelijkse nieuwsbrief PKN en NGK

Oppasdienst

Vanwege omstandigheden hebben 2 mensen aangegeven niet meer te kunnen meedraaien bij de oppasdienst. Daarom willen we graag 2 andere mensen in ons leuke team.
Dan kunnen we het zo blijven regelen dat elk van ons maar 1 x per maand oppasdienst heeft.
We passen steeds met z’n tweeën  op, je staat er nooit alleen voor.
Jong, of al wat ouder, lijkt het je wat ?
Geef je op:  familie Jansma app 0654381220 of mail meinejansma@gmail.com

Oppasschema voor Mei 2024
Zondag 19 mei                  Biening                Mareen               Evelien 
Zondag 26 mei                  Kruiskerk            Rohan                  Rosa

Filmhuiswesterkwartier

Ga voor meer info en voor kaarten ga je naar www.filmhuiswesterkwartier.nl

Augustinus

“Zingen is twee keer bidden”