Zondag 24 maart 2019

Kerkdienst Live beluisteren

Jezus komt om je te zoeken én te vinden!
09.30 uur br. ds. R.A. Telgenhof
Schriftlezing Genesis 3: 1-7, Jeremia 17: 5-10, Lucas 19: 1-10
Powerpointpresentatie

De moeilijkste vraag is die naar het ‘waarom’?
14.00 uur ds. J.E. Kramer
Schriftlezing Psalm 22:1-22 Powerpointpresentatie

Tekst van week 8

Interessante nieuwtjes

http://filmhuiswesterkwartier.nl/

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!”

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!” is het thema van de interkerkelijke lofprijs- en aanbiddingsdienst die op zondag 31 maart a.s. om 19.00uur wordt gehouden in de Kruiskerk, Valkeniersweg 3 te Haulerwijk
Gospelgroep Sjir El Shaddai uit de Wilp gaat deze dienst geheel verzorgen.
Ben jij een zwartkijker of zie je juist alles door een roze bril? Waar is jouw focus op gericht?
Jezus leert je anders kijken naar jezelf, de mensen om je heen maar boven al naar God.
Hij opent je ogen om te genieten van alles wat Hij gemaakt heeft.
Iedereen is van harte welkom. Kom en beleef het mee,samen te luisteren, te zingen en met elkaar de naam van onze Heer groot te maken.
Na de dienst is er voor iedereen een kopje koffie of thee om zo na te praten over deze dienst en elkaar te ontmoeten.

STILLE WEEK 2019

18 april – Witte Donderdag – Viering Heilig Avondmaal – 19.30 Kruiskerk
Voorganger: Ds. Ineke van den Beukel

19 april – Goede Vrijdag – 19.30 Kruiskerk
Voorganger: Renate de Vries-Martini

20 april – Stille Zaterdag – 19.30 KC de Bining
Voorganger: Izaak van Apeldoorn