Zondag 20 januari 2019

Zonder God geen mens
09.30 uur br. Izaak van Apeldoorn
Schriftlezing Daniël 4
Powerpointpresentatie
Live luisteren

Volmaakt worden
14.00 uur br. Jan Kuiper
Schriftlezing Matteüs 5: 17-48, Colossenzen 2: 6-15
Powerpointpresentatie
Live luisteren

Tekst van week 3

Interessante nieuwtjes