Collecte voor de Kruiskerk naar bankrekening 
NL19 RABO 0325 8542 38 (Kerk)
NL88 RABO 0325 8056 60 (Diaconie)
o.v.v. 1e en/of 2e collecte

Collecte voor de PKN naar bankrekening
NL74 RABO 0325 8522 78 (Kerk) of
NL39 RABO 0325 8538 78 (Diaconie)
o.v.v. 1e en/of 2e collecte

Of gebruik de GIVT-app