Kruiskerk
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Valckeniersweg 3,
8433 JA Haulerwijk
0516-421317 / 06-126 987 29
cvb@kruiskerk-haulerwijk.nl

Kerkelijk werker
Kor van der Meer, Kerkelijk werker ouderen (45+)

Kernraad
Zr. Andrea Hiemstra, voorzitter – bestuurlijk ouderling
Christa Schoon, pastoraal ouderling
Jacob van Breden, pastoraal ouderling
Jorg Huurman, Lid CKL
Scriba – Harrie Rouwhorst – scriba@kruiskerk-haulerwijk.nl

Diakenen
diakonie@kruiskerk-haulerwijk.nl
Klary Nieswaag, voorzitter diaconie
Mies Meijer
Wiepie van der Vaart

Overige adressen|
beamteam@kruiskerk-haulerwijk.nl
cvb@kruiskerk-haulerwijk.nl
website@kruiskerk-haulerwijk.nl
boekhouding@kruiskerk-haulerwijk.nl
kerkblad@kruiskerk-haulerwijk.nl
website@gkv-haulerwijk.nl