Kruiskerk
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Valckeniersweg 3,
8433 JA Haulerwijk
0516-421317 / 06-126 987 29
koster@gkv-haulerwijk.nl

Kerkelijk werkers
Arjen van der Vaart, Kerkelijk werker jeugd en gezin (45-)
Kor van der Meer, Kerkelijk werker ouderene (45+)

Kerkenraad
Willem Schaaij, preses – ouderling – wijk 3
Piet Staat, ouderling – wijk 2
Meine Jansma, ouderling – wijk 4
Scriba – Harrie Rouwhorst – scriba@gkv-haulerwijk.nl

Diakenen
Alie Bijzitter, voorzitter diaconie – wijk 2
Gerrie van der Vaart, wijk 1
Klary Nieswaag, wijk 3
Jacob van Breden, wijk 4

Pastoraal Coördinator
Pastoraal Coördinator (Barbara Lengkeek)

Overige adressen|
agenda van de kerk
beamteam@gkv-haulerwijk.nl
boekhouding@gkv-haulerwijk.nl
ckl@gkv-haulerwijk.nl
cvb@gkv-haulerwijk.nl
diaconie@gkv-haulerwijk.nl
kerkblad@gkv-haulerwijk.nl
kerkgids@gkv-haulerwijk.nl
meldpunt@gkv-haulerwijk.nl
onephoto-noreply@gkv-haulerwijk.nl
preekvoorziening@gkv-haulerwijk.nl
website@gkv-haulerwijk.nl