Kruiskerk
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Valckeniersweg 3,
8433 JA Haulerwijk
0516-421317
koster@gkv-haulerwijk.nl

Kerkenraad

Tonnie Barelds, preses – ouderling wijk 1
Piet Staat, ouderling – wijk 2
Willem Schaaij, ouderling – wijk 3
Meine Jansma, ouderling – wijk 4

Diakenen

Gerrie van der Vaart, wijk 1
Alie Bijzitter, wijk 2
Jan Meijer, wijk 3
Klaas Jongsma, wijk 4

Pastoraal Coördinator

Pastoraal Coördinator (Barbara Lengkeek)

Overige adressen

agenda van de kerk
beamteam@gkv-haulerwijk.nl
boekhouding@gkv-haulerwijk.nl
ckl@gkv-haulerwijk.nl
cvb@gkv-haulerwijk.nl
diaconie@gkv-haulerwijk.nl
jezuslerenkennen@gkv-haulerwijk.nl
kerkblad@gkv-haulerwijk.nl
kerkgids@gkv-haulerwijk.nl
koster@gkv-haulerwijk.nl
meldpunt@gkv-haulerwijk.nl
onephoto-noreply@gkv-haulerwijk.nl
preekvoorziening@gkv-haulerwijk.nl
preses@gkv-haulerwijk.nl
scriba@gkv-haulerwijk.nl
website@gkv-haulerwijk.nl