Op 26 januari om 19.00 uur in de Baptistenkerk.
Het thema is: ‘VERZOENING; zet je ballast overboord!’

Al jaren is het een goede traditie dat we een gezamenlijke viering organiseren in de stijl van Taizé. Dit plaatsje in Frankrijk weet nog altijd heel veel jongeren vanuit allerlei landen te trekken voor een week van bezinning, drie keer daagse vieringen en gespreksgroepen rond Bijbel en Beleving.

De viering van 26 januari in de Baptistenkerk aan de Norgerweg 49 staat in het teken van een van de thema’s uit de Week van Gebed. We lezen hoe Handelingen 27 oproept je ballast overboord te gooien, om zo geen schipbreuk te leiden. Dit tekstvoorstel komt van de kerk van Malta, die dit jaar de Week van Gebed mocht voorbereiden. Zij schrijven: “Als christenen uit verschillende kerken en tradities dragen we helaas een zware last van wederzijds wantrouwen, bitterheid en achterdocht met ons mee. Wij danken de Heer voor het ontstaan en de groei van de oecumenische beweging in de afgelopen eeuw. We ontmoeten christenen uit andere tradities en bidden samen om eenheid in Christus. Deze ontmoetingen moedigen ons aan om ons met elkaar te verzoenen, elkaar te vergeven en aanvaarden. De bagage van ons verleden mag ons niet weerhouden om dichter bij elkaar te komen. De Heer wil dat we deze ballast loslaten om ruimte te scheppen voor Gods grote daden.”

We lezen ook Psalm 85, afgewisseld met het ‘Alleluia’. Als Evangelielezing is gekozen voor Lucas 18:9-14. Als bezoeker mag je zelf de lijnen doortrekken in de 7 minuten stilte – want er is geen overdenking. Daarna strekken we ons zingend uit naar het Licht dat vanaf de Paaskaars aan iedereen doorgegeven wordt. Muzikaal worden we begeleid door diverse vrijwilligers met hun muziekinstrument. De korte liederen van Taizé zijn veelzeggend en worden een aantal keer achter elkaar gezongen. Daarmee dringen ze diep door tot je ziel. Kom ook een keer meedoen in de kring rondom het kruis in de Baptistenkerk. Van harte ben je uitgenodigd voor dit bijzondere uur!

Na afloop is er gelegenheid voor uitwisseling bij een kopje koffie, thee of fris.