Zondag 20 januari 2019

Zonder God geen mens
09.30 uur br. Izaak van Apeldoorn
Schriftlezing Daniël 4
Powerpointpresentatie
Live luisteren

Volmaakt worden
14.00 uur br. Jan Kuiper
Schriftlezing Matteüs 5: 17-48, Colossenzen 2: 6-15
Powerpointpresentatie
Live luisteren

Terugluisteren van voorgaande erediensten

2019-01-13 – 14.00 uur

De Heilige Geest in mij?!
14.00 uur ds. Jt. Janssen (Zuidhorn)
Schriftlezing Romeinen 8: 1-17

2019-01-13 – 09.30 uur

Kleur bekennen
Heilig Avondmaal 
09.30 uur ds. JanHenk Soepenberg
Schriftlezing Jesaja 1: 2-20
Tekst Jesaja 1: 18

2019-01-06 – 14.00 uur

Wijzen
14.00 uur ds. Gert Meijer
Schriftlezing Matteüs 2:1-11

2019-01-06 – 9.30 uur

De bucketlist van Simeon
09.30 uur ds. Bart Dubbink
Schriftlezing Lucas 2:22-40

2019-01-01 – 10.30 uur

Aan het licht komen
Nieuwjaarsdienst 10.30 uur
ds. Ineke van den Beukel
Schriftlezing Lucas 2:22-35

2018-12-31 – 19.30 uur

Lees de krant samen
met psalm 2
Oudjaarsavond 19.30 uur
br. Izaak van Apeldoorn
Schriftlezing Psalm 2

2018-12-30 – 14.00 uur

Rust in onrust !
14.00 uur br. Fokko Koning
Schriftlezing Job 14
Tekst Job 14: 1 en Matteüs 11: 28

2018-12-30 – 09.30 uur

De zonen van Jozef
09.30 uur ds. Geert Bruinsma
Schriftlezing 47 : 28 – 48 : 22
Tekst Genesis 48 : 20

2018-12-25 – 11.00 uur

…ik breng jullie goed nieuws
ds Edgar Kramer
Schriftlezing Lucas 2: 1-20
Tekst Lucas 2: 10