gehouden in
de Bining

U kunt hier een kinderblad downloaden en voor uw kinderen printen en gebruiken tijdens de dienst.

Collectes: Kerk; Pastoraal Werk

De lessen van de vijgenboom
Zondag 27 september – 9.30 uur
ds. Ineke van den Beukel
Schriftlezing: Habakuk 3: 17-19; Lucas 13: 6-9

Hier te beluisteren
Gehouden in
Kruiskerk

Collectes: onkosten/kerk

of door overmaking op bankrekening NL19 RABO 0325 8542 38 tnv Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haulerwijk

Jouw tong…de roer van ons schip
Zondag 27 september – 19.00 uur
Interkerkelijke Vesperdienst
Schriftlezing: Jakobus 3: 1-5

Hier te beluisteren

Powerpoint

Terugluisteren van voorgaande erediensten

.

Dit is mijn lichaam
Startzondag
Zondag 20 september – 09.30 uur
br. Arjen van der Vaart
Schriftlezing: 1 Korinthe 12

.

Vertrouwen
Belijdenisdienst
Zondag 16 september – 09.30 uur
ds Geert Bruinsma
Schriftlezing: Psalm 23; Spreuken 3: 5 – 8

.

Doopdienst
Zondag 6 september – 14.00 uur
ds. JanHenk Soepenberg
Schriftlezing: Psalm 136

Pray & Go
Zondag 6 september – 9.30 uur
mw. Corine Zonnenberg
Schriftlezing: Nehemia 1: 1-4; 2: 19+20; 3: 1-5; 6: 15-16

Wees ….
Zondag 16 augustus – 14.00 uur
ds. Willem Jagersma
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4-25

Vrijheid in Christus
Zondag 30 augustus – 9.30 uur
dhr. Jan Kuiper
Schriftlezing: Colossenzen 1: 1-23

Wie is machtig?
Zondag 16 augustus – 14.00 uur
ds. Geert Bruinsma
Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-21

Gods engelen
Zondag 23 augustus – 9.30 uur
dhr. Arie Piet
Schriftlezing: Psalm 91

Onderweg naar morgen
Zondag 9 augustus – 14.00 uur
ds. Roel Prins
Schriftlezing: Prediker 7: 1-14

Wachten of voorbereid zijn
Zondag 16 augustus – 9.30 uur
ds G. Olde
Schriftlezing: Romeinen 12: 9- 21 en Matteüs 25: 1- 11

Onderweg naar morgen
Zondag 9 augustus – 14.00 uur
ds. Roel Prins
Schriftlezing: Prediker 7: 1-14

Midden in het leven; hoop!
Zondag 9 augustus – 9.30 uur
ds Ineke van den Beukel
Schriftlezing: Handelingen 11: 19-26 en Romeinen 15: 1-12

Ieder mens heeft wijsheid nodig
Zondag 2 augustus – 14.00 uur ds. Edgar Kramer
Schriftlezing: Colossenzen 1: 24 – 2: 3 en Spreuken 1: 1-7

Gods onmisbare zegen
Zondag 2 augustus – 9.30 uur
dhr. Andries Otter
Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 en Psalm 127: 1-5

Verlangen naar verbondenheid
Zondag 26 juli – 14.00 uur dhr Willem Schaaij
Schriftlezing: Efeze 1:1-12 en 2:1-22; Zondag 5.

Bidden en aanbidden
Zondag 26 juli mei – 9.30 uur
ds Ineke van den Beukel
Schriftlezing: Psalm 148

Op zoek naar de Boodschap
Zondag 19 juli – 14.00 uur
ds Kramer
Schriftlezing: Genesis 5

Samenwerken in Eenheid
Zondag 19 juli mei – 9.30 uur
ds Ineke van den Beukel
Schriftlezing: Deuteronomium 6:4-9; Johannes 17:11-23

Zorg voor uzelf en voor de hele kudde
Zondag 12 juli – 14.00 uur
ds JanHenk Soepenberg
Schriftlezing: Handelingen 20:17-38
Bevestiging ambstdragers

Gemeenschap van Woord en Tafel; gaan zien en delen!
Zondag 12 juli mei – 9.30 uur
ds Ineke van den Beukel
Schriftlezing: Ezechiel 36:26,27; Lucas 24:13-35

Adam, waar ben je?
Zondag 5 juli – 14.00 uur
zr Ineke Baron
Schriftlezing: Genesis 3: 1-10 en Lucas 19:1-10

Rollercoaster versus Rust
Zondag 5 juli mei – 9.30 uur
mw. Renate de Vries-Martini
Schriftlezing: Matteus 11: 25-30

Kijken in de spiegel van Antiochië
Zondag 28 juni – 19.00 uur
ds JanHenk Soepenberg
Schriftlezing: Handelingen 11: 19-31

Wat wil jij later worden?!
Zondag 28 juni mei – 9.30 uur
ds Ineke van den Beukel
Schriftlezing: Matteus 9: 35 – 10: 1-13

Corona, God’s straf?
Zondag 14 juni – 19.00 uur
dhr Tonnie Barelds
Schriftlezing: Psalm 27

Ik ben bang en ik ben dom
Zondag 21 juni – 9.30 uur
dhr Folkert Folkerts
Schriftlezing: Spreuken 30: 1-12

Woorden van Troost
Woensdag 17 juni – 19.15 uur
Renate de Vries-Martini

Onze reis naar God
Zondag 14 juni – 19.00 uur
dhr Arie Piet
Schriftlezing: Timotheüs 4:1-8; Prediker 12: 1-7

Licht
Zondag 14 juni mei – 9.30 uur
mw. Renate de Vries-Martini
Schriftlezing: Genesis 1 : 1-5; Johannes 8: 12; Mattheüs 5 : 14-16; Lucas 13: 10-13; Numeri 6: 22-27

God waakt over ons
woensdag 10 juni – 19.15 uur
dhr Arie Piet

De Handelingen van de Heilige Geest
Zondag 7 juni – 19.00 uur
dhr Piet Staat
Schriftlezing Handelingen 7

Interkerkelijke Gezinsdienst met afscheid groep 8
Zondag 7 juni mei – 9.30 uur
mw. Renate de Vries-Martini
Schriftlezing

Hebben je de Heilige Geest ontvangen?
woensdag 3 juni – 19.15 uur
dhr Willem Schaaij
Schriftlezing Handelingen 18-24 – 19: 2a

And the church of Christ was born
Zondag 31 mei – 19.00 uur
dhr Martijn van Breden
Schriftlezing Handelingen 2 : 37-47

Vul opnieuw mijn hart!
Zondag 31 mei – 9.30 uur
dhr Martijn van Breden
Schriftlezing Handelingen 2 : 1-13

Groene vingers
woensdag 27 mei – 19.15 uur
mw Renate de Vries-Martini
Schriftlezing Mattheus 13: 24-30

Heimwee
Zondag 24 mei – 19.00 uur
dhr. Arjan van der Vaart
Schriftlezing Handelingen 1: 4-14

Tekenen van Hoop
Zondag 24 mei – 9.30 uur
mw. Renate de Vries-Martini
Schriftlezing Genesis 8: 6- 22

Geen afscheid maar voor altijd…Hemelvaartsdag 21 mei – 9.30 uur
mw. Renate de Vries-Martini
Schriftlezing Lucas 24: 36-53

Er komt een tijd
woensdag 20 mei – 19.15 uur
ds. Ineke van den Beukel
Schriftlezing Johannes 16: 16-33

God, liefde en lijden
Zondag 17 mei – 19.00 uur
dhr. Willem Schaaij
Schriftlezing 1 Korinthe 13 en Zondag 10

Jezus wacht op uw roep om hulp
Zondag 17 mei – 9.30 uur
mw. Ineke Baron-Jansen Schriftlezing Matteüs 14:22-33 en Marcus 6:45-52

Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God
woensdag 13 mei – 19.15 uur
dhr.Arie Piet
Schriftlezing Romeinen 8:39

Geloven is niet passief zijn
Zondag 10 mei – 19.00 uur
dhr. Tonnie Barelds
Schriftlezing Mattheus 25: 34-40 en
Lukas 7: 40-43

Moeder de Kerk
Zondag 10 mei – 9.30 uur
ds Ineke van den Beukel
Schriftlezing Jesaja 66:10-14 en
Handelingen 1:4‑8

Woorden van hoop en troost
woensdag 6 mei – 19.15 uur
dhr. Willem Schaaij
Jezus en de crisis
Schriftlezing Matteüs 19: 13-22

Dodenherdenking
Maandag 4 mei – 19.15 uur
dhr. Willem Schaaij
Voor het eerst sinds 1945

Bouwen op de rots aan Zijn kerk!
Zondag 3 mei – 19.00 uur
dhr. Piet Staat
Schriftlezing
Schriftlezing Mattheus 16: 18 en 19; Johannes 21 : 15 – 19

Vrij!!?
Zondag 3 mei – 9.30 uur
zr. Ineke van den Beukel
Schriftlezing
Jesaja 61:1-4; Johannes 8:30-36

Mag je boos zijn op God?
Zondag 26 april – 19.00 uur
zr. Ineke Baron
Schriftlezing Job 2:1-6 en 42: 1-10

U bent de Christus
Interkerkelijke dienst
Zondag 26 april – 9.30 uur
ds. Frans van Hermijnen, ds Ineke van den Beukel, br. Piet Staat
Schriftlezing Mat.16: 13-18

Gelukkig […] wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
zaterdag 25 april – 14.00 uur
Rouwsamenkomst
Schriftlezing Psalm 146

Vrede van God
Zondag 19 april – 19.00 uur
br. Arjan van der Vaart
Schriftlezing Johannes 20: 19-30

Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Zondag 19 april – 9.30 uur
Mw. Renate de Vries-Martini
Schriftlezing Johannes 20: 19-30

Woorden van hoop en troost
Woensdag 15 april – 19.15 uur
br. Arie Piet

‘Waar heeft God het toch zo druk mee?’
Zondag 12 april – 19.00 uur
zr Ineke Baron
Johannes 5 : 1-18

De Heer is waarlijk Opgestaan!
Zondag 12 april – 9.30 uur
mw. R. de Vries-Martini
Johannes 20: 1-19

11 april – 21.30 uur
Adempauze
mw. R. de Vries-Martini
Evangelie van Lukas

10 april – 19.30 uur
Golgotha
ds. Ineke van den Beukel, Tonnie en Hennie Barelds
Evangelie van Lukas

9 april – 19.30 uur
Sta op en eet!
ds. Ineke van den Beukel
Evangelie van Lukas

Woensdag 8 april – 19.00 uur
Geheime ambitie
br. Willem Schaaij
Johannes 13: 31 – 14: 14

Zondag 5 april – 19.00 uur
Bergopwaarts, je vertrouwen stellen op God
Br. Tonnie Barelds
Marcus 11:1-11; 14 (diverse teksten)

Zondag 5 april – 9.30 uur
Welke Koning verwachten wij?
mw. R. de Vries-Martini
Lucas 19: 29-41

2020-04-01- 19.15 uur

Bewust leven
ds. Ineke van den Beukel
Mattheus 7:24-34

2020-03-29 – 19.00 uur

God hoort.
br. Piet Staat
Psalm 16

Powerpoint

2020-03-29 – 9.30 uur

De zaaiende armen van God.
ds. Ineke van den Beukel
Jes.53:1-9 en Joh.12:24-26

2020-03-25- 19.15 uur

Grond onder je voeten
Mw Renate de Vries-Martini
Johannes 6 vers 16-21

2020-03-11 – 14.00 uur

Vol vertrouwen een nieuw seizoen tegemoet!?
zr Annie Jansma
br Willem Schaaij
Romeinen 11: 33 – 12:8