Klik op een van de kerken hieronder voor het live beluisteren van de kerkradio of kerk TV

Kruiskerk (GKv)
Valckeniersweg 3, 8433 JA Haulerwijk
de Bining (PKN)
Kerkstraat 13, 8433 LH Haulerwijk

Terugluisteren van voorgaande erediensten

Kom, ga je mee op reis??
Gezinsdienst
14 juli – 9.30 uur
Voorganger: Arjen van der Vaart

Hoe groot bent U!
7 juli – 9.30 uur
Voorganger: Br. F. Folkerts
Lezing: Psalm 104: 1-18; Psalm 104: 19-35

Zijn wij  als gemeente samen een leesbare brief?
30 juni – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer
Lezing: Jeremia 31: 31-34; 2 Korintiërs 2: 17 – 3: 18

“Is het ook voor mij?”
23 juni – 9.30 uur
Gezamenlijke dienst met PKN
Voorganger: ds Johan Ebbers
Lezing: Exodus 40: 34-38; Hand. 2: 1-4; 2 Kor. 12: 9,10

Samen bouwen
16 juni – 9.30 uur
Voorganger: Ronald ten Have
Lezing: Nehemia 3

De kerk als klokkenluider
Viering Heilig Avondmaal
9 juni – 9.30 uur
Voorganger: ds Roelof Telgenhof
Lezing: 2 Kor. 4: 6 – 7; Hand. 2: 14 + 37 – 47

Ik zie je in je anders zijn
2 juni – 9.30 uur
Voorganger: ds JanHenk Soepenberg
Lezing: Genesis 16

Pinksteren 2.0: Pinksteren bij de heidenen
26 mei – 9.30 uur
Voorganger: Folkert Folkers
Lezing: Handelingen 11 : 1 – 18
Tekst: Handelingen 10 : 44 – 48

Pinksteren: feest van vervulling en volheid!
19 mei – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer/Jannie Compion
Lezing: Handelingen 2: 1-11

Ik zie, ik zie
Gezinsdienst

12 mei – 9.30 uur
Voorganger: Arjen van der Vaart
Lezing: 1 Samuël 16 vers 1 t/m 13

Onze Koning Jezus is naar de hemel gegaan, maar komt weer!
9 mei – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer
Lezing: Handelingen 1: 1-11; Matteüs 25: 31-46

Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen.
5 mei – 9.30 uur
Voorganger: Ds. Lydia de Kok-Meeuse
Lezing: Kolossenzen 3: 1-17

Hoe krijg ik het geloof?
28 april – 9.30 uur
Voorganger: de Th. Havinga
Lezing: 1 Thess.1; HC zondag 25, vraag en antwoord 65

LPA dienst
21 april – 19.00 uur
Met de band Signaal

We zijn gered door het geloof van
Christus

21 april – 9.30 uur
Voorganger: Ineke Baron
mmv Voices
Lezing: 1 Petrus 1:13-21; Romeinen 3: 21-22

Druk, Druk, Druk…
14 april – 9.30 uur
Voorganger: Ronald ten Have
Lezing: Psalm 62

Wat levert de Opstanding je op?
7 april – 9.30 uur
Voorganger: Ds A. van Harten-Tip
Lezing: Jesaja 53: 8-10; Mat. 27: 62-66 en 28: 11-15

Waarom huil je? Wie zoek je?
31 maart – 9.30 uur
Voorganger: Ds Lydia de Kok-Meeuse
Lezing: Johannes 20:1-18 (NBV21)

Het licht overwint altijd de donkerste nacht!
30 maart –22.30 uur
Voorganger: br Arie Piet
Lezing: Matteüs 27: 57- 66 (NBV 21); Jesaja 53: 1-12 (NBV 21)

Kruisiging van Jezus!
29 maart –19.30 uur
De dienst wordt geleid door
Just4Him

Aan tafel bij de Here Jezus!
24 maart –19.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: br Kor van der Meer
Bijbellezing: Lucas 22: 14-34 (NBV 2021)

De wonderlijke CAO van Gods koninkrijk!
24 maart – 9.30 uur
Voorganger: ds Jan Jongsma
Bijbellezing: Mattheüs 19:16 -23 en 20:1-16

Jezus’ voorbede
17 maart – 9.30 uur
Voorganger: Folkert Folkerts
Bijbellezing: Johannes 1: 1 – 5; 13: 31-3; 17: 1 – 5

BBB – Boer, Burger, Biddag
Gezamenlijke dienst
Biddag voor gewas en arbeid
13 maart – 19.30 uur
Voorganger: ds. H.J. Soepenberg
Bijbellezing: Jes. 28:23-29

In hetzelfde schuitje
Gezinsdienst
10 maart – 9.30 uur
Voorganger: Arjen van der vaart

Bevestigings- en intrededienst C.A.J. (Lydia) de Kok-Meeuse in de PKN Haulerwijk-Waskemeer.
Bijbellezing Psalm 121.

De zangers voorop
18 februari – 9.30 uur
Voorganger: Ineke Baron
Bijbellezing: 2 Kronieken 20: 1-19

Jezus presenteert zichzelf als Gods vruchtbare wijnstok
Viering Heilig Avonmaal

18 februari – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer
Bijbellezing: Johannes 13: 21-38; 15: 1-8

God roept
Gezamenlijke dienst PKN/NGK

18 februari – 9.30 uur
Voorganger: Mw Grytsje Hovius-Dijkstra
Bijbellezing: Hebreeën 4:14-5:14

Vrijmoedigheid
11 februari – 9.30 uur
Voorganger: Bart Dubbing
Bijbellezing: Handelingen 4:13-31;

De Barmhartige Ketter
4 februari – 9.30 uur
Voorganger: Willem Schaaij
Bijbellezing: Lucas 10: 25-37

28 januari – 9.30 uur
Voorganger: Folkert Folkerts
Bijbellezing: Mattheus 9 : 1 – 8; Mattheus 9 : 9 – 13

In alles gelijk…
Gezamenlijke dienst PKN/NGK
21 januari – 9.30 uur
Voorganger: ds Tjerk van Dijk
Bijbellezing: Hebreeën 2: 17+18 en 4: 15+16

Klaar voor de start
Gezinsdienst
14 januari – 9.30 uur
Voorganger: Arjen van der Vaart
Bijbellezing: Korintiërs 9 : 24 – 27

Het wonder van Gods mozaïek
Bevestiging ambtsdragers
7 januari – 9.30 uur
Voorganger: ds Willem Jagersma
Bijbellezing: Spreuken 16: 1-9

Stap voor stap …. 2024 met Jezus?!
Gezamenlijke dienst
1 januari – 10.30 uur
Voorganger: Arie Piet
Bijbellezing: Lucas 2: 21-40; Psalm 139: 17, 18

Alles verslijt in de tijd, maar Jezus Christus blijft dezelfde tot in eeuwigheid!
Gezamenlijke dienst
31 december – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer
Muzikale medewerking: Voices o.l.v. Aurelia Ruis
Bijbellezing: Hebreeën 1
Tekst: HC Zondag 11 en Hebreeën 13: 8

De reis van je leven
24 december – 9.30 uur
Gezamenlijke dienst met kerstmusical

Kerstnachtdienst
Gezamenlijke dienst
24 december – 22.00 uur
Voorganger: Arjen van der Vaart
met medewerking van Excelsior-De Bazuin.

Jozef geroepen door de engel
24 december – 9.30 uur
Voorganger: ds P. Groen
Bijbellezing: Matteüs 1: 1-17 en 18 – 25

Zacharias maakt blij de vervulling van Gods beloften bekend!
17 december – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer
Bijbellezing: Galaten 3: 6-14 en Lucas 1: 67-79

Wie is geschikt als Messias?
10 december – 9.30 uur
Voorganger: Kor van der Meer
Bijbellezing: 1 Samuël 15: 17-35; Matteüs 1: 1-6.

Bijzondere geboorteaankondiging!
3 december – 9.30 uur
Voorganger: ds Roel Sietsma, Marum
Bijbellezing: Lucas 1: 26-38 en Johannes 3:3-5

Verbonden met Jezus voor altijd!
Gedenken overledenen
Gezamenlijk dienst met de PKN
26 november – 9.30 uur
Voorganger: br Kor van der Meer
Bijbelezing: Johannes 11: 17-44

Jezus is de goede Herder
Viering Heilig Avondmaal
12 november – 9.30 uur
Voorganger: ds JanHenk Soepenberg
Bijbelezing: Lukas 5:1-7  en Johannes 10:7-15

Jotam, kening by de graasje fan God
12 november – 19.00 uur
Foargonger: dû. David de Jong
Skriftlêzing: 2 Keningen 15: 1 – 7
Fryske tsjerketsjinst

Lichtpuntjes
12 november – 9.30 uur
Voorganger: Arjen van der Vaart
Gezinsdienst

Het teken van Jona
5 november – 9.30 uur
Voorganger ds. W Jagersma
Bijbellezing: Jona 3: 1 – 4:4; Lucas 11: 29-32

Dankdag voor gewas en arbeid
1 november – 19.30 uur
Voorganger br. A. van der Vaart
Bijbellezing: Deuteronomium 14:28 – 15:11 NBV


Niemand in armoede en toch zullen er altijd armen zijn?
29 oktober – 9.30 uur
Voorganger br. F. Folkerts
Bijbellezing: Deuteronomium 14:28 – 15:11 NBV


De dank voorop
22 oktober – 9.30 uur
Voorganger br. R. ten Have
Bijbellezing: Ezechiël 34: 1-6 Johannes 10: 11-18
Lukas 15: 1-7


Daniëls vrienden in de vuuroven
24 september – 9.30 uur
Voorganger ds. P. Groen
Bijbellezing: Daniël 3  1 – 30


Schepping. God doet het licht aan!
17 september – 9.30 uur
Gezamenlijke dienst PKN/NGK
Voorganger Christa Schoon
Bijbellezing: Psalm 8; Genesis 1


Ga mee!
10 september – 9.45 uur Singin
10.00 uur Gezamenlijke dienst PKN/NGK
Voorganger Kor van der Meer
Bijbellezing: Psalm 122 (BGT); Efeziërs 3: 14-21 (BGT)


Eén Heer, één geloof, één lichaam
3 september – 9.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger ds. T. Dijkema
Bijbellezing: Romeinen 12


Dienaar van God
20 augustus – 9.30 uur
Voorganger Ds. Engelsma, Wijnjewoude
Bijbellezing: Jona 2:1 t/m 11; Handelingen 22:1 t/m 3


God zorgt dat jij kunt zorgen
6 augustus – 9.30 uur
Voorganger Br. F.J. Koning
Bijbellezing: Lucas 12: 13-34


God kiest zijn eigen wegen om zijn doel te bereiken
6 augustus – 9.30 uur
Voorganger Kor van der Meer
Bijbellezing: Ester 1 en 2: 1 – 18


Ik ga op reis en neem mee.
30 juli – 9.30 uur
Voorganger Ronald ten Have
Bijbellezing: Ex. 12: 29-42; Openbaring: 7: 9-17


Glorie aan God
24 juli – 9.30 uur
Voorganger Ineke Baron
Bijbellezing: Galaten 3: 1-8 en 14

God is alles voor mij
16 juli – 9.30 uur
Voorganger ds. T. Havinga
Bijbellezing: Psalm 63

De Tempel en het Lam
Viering Heilig Avondmaal
2 juli – 9.30 uur
Voorganger Ds. R. Sietsma
Bijbellezing: Exodus 12: 1-13 en 24-28; Johannes 2:13-2

De (tussen)muur is afgebroken!
Christus is onze vrede 
2 juli – 9.30 uur
Voorganger br F. Folkerts
Bijbellezing: Handelingen 15 : 1–21; Efeziers 2 : 14

Verbroken ketenen?
18 juni – 9.30 uur
Voorganger br Willem Schaaij
Bijbellezing: Johannes 8:31-36

Welkom thuis, hier mag je zijn
Gezamenlijke dienst PKN/NGK
18 juni – 9.30 uur
Voorganger br A. van der Vaart
Bijbellezing: Efeziërs 4:1-16

Wat God geeft…ontdekken & uitpakken!
11 juni – 9.30 uur
Voorganger ds. Gert van den Bos
Bijbellezing: Efeziërs 4:1-16

Water in de woestijn
4 juni – 9.30 uur
Voorganger zr Christa Schoon
Bijbellezing: psalm 42:1-9


Pinksteren – Leven en geloven in de kracht van Gods Geest
28 mei – 9.30 uur
Bevestiging van ambstdragers
Voorganger ds. Roelof Telgenhof, Assen
Bijbellezing: Hand. 2: 1 – 13 en 2 Tim. 1: 1 – 10


Blij met beleving!
21 mei – 9.30 uur
Gezamenlijke dienst NGK Haulerwijk en PG Haulerwijk-Waskemeer
Voorganger br. Kor van der Meer
Bijbellezing: Psalm 27


Lucas sluit zijn evangelie af met grote vreugde om Jezus’ hemelvaart!
18 mei – 9.30 uur
Gezamenlijke dienst NGK Haulerwijk en PG Haulerwijk-Waskemeer
Voorganger br Kor van der Meer
Bijbellezing: Lucas 1: 1-4; 24: 36-53.


Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen
14 mei – 9.30 uur
Voorganger dr. A van Harten-Tip
Bijbellezing: Ezechiël 37: 1-4; Romeinen 6: 1-11


Wat doe je in de kerk?
7 mei – 9.30 uur
Voorganger Willem Schaaij
Bijbellezing: Efeziërs 3: 14-21; Lukas 10: 38-42; 1 Kor 14: 20-26


De andere boeg van
Gods nieuwe werkelijkheid
30 april – 9.30 uur
Voorganger ds. Roelof Telgenhof, Assen
Bijbellezing: Matt. 16, 13- 23; Joh. 21, 1 – 14


Heb je Mij lief?
Gezamenlijke dienst met PKN en EGRH
16 april – 9.30 uur
Voorganger Kor van der Meer
mmv band Just4Him
Bijbellezing: Johannes 21: 1-23


Ik val niet uit Zijn Hand
Gezamenlijke dienst
16 april – 9.30 uur
Voorganger Ineke Baron Jansen
Bijbellezing: Psalm 16


Uit liefde voor jou… is Jezus opgestaan!
9 april – 9.30 uur
Voorganger Kor van der Meer
mmv koor Voices
Bijbellezing: Johannes 20: 1-18


Oneindige liefde…….
7 april – 19.30 uur
Voorganger Arie Piet
Bijbellezing: Jesaja 53: 1-12; Johannnes 19: 17-37


Uit liefde voor jou…
6 april – 19.30 uur
Voorganger Kor van der Meer
Bijbellezing: Marcus 14: 1-25


Wees vastberaden en standvastig
2 april – 9.30 uur
Voorganger ds. T. Havinga
Bijbellezing: Jozua1: 9


De Goedheid van God
26 maart – 9.30 uur
Voorganger Arjen van der Vaart
Bijbellezing: Deuteronomium 32 vers 1 t/m 7 en 1 Johannes 1 vers 5 t/m 7


In de school van het lijden
Gezamenlijke dienst met PKN
19 maart – 9.30 uur
Voorganger Folkert Folkerts
Bijbellezing: Hebreeën 2 : 14-18; Hebreeën 4:14 – 5:10


De Tempel en het Lam
12 maart – 9.30 uur
ds. Roel Sietsma
Bijbellezing Exodus 12:1-13 en 24-28; Johannes 2:13-22


Gebruik elke dag Jezus’ CAO!
Biddag – gezamenlijke dienst PKN/GKv
8 maart – 9.30 uur
Voorganger Kor van der Meer
Bijbellezing: Johannes 6: 1-29; Mattheüs 6 vers 33 en 34


Singin – Zangavond
Lof- prijs- en aanbidding
5 maart – 19.00 uur


Herder – Schapen – Focus
5 maart – 9.30 uur
Voorganger ds. Tiemen Dijkema, IJlst
Bijbellezing: Ezechiël 34: 1-6 en 23-26; Johannes 10: 1-18


Op Toonhoogte
26 februari – 9.30 uur
Voorganger ds. Geert Bruinsma, Sneek
Bijbellezing: Psalm 84


Kijk als christen eerst goed naar jezelf!
Gezamenlijke Dienst PKN/GKv
19 februari – 9.30 uur
Voorganger br. Kor van der Meer
Bijbellezing: Romeinen 2: 1-11; Mattëus 7: 1-6


Jezus Christus is Gods Zoon, onze Heer!
12 februari – 9.30 uur
Voorganger br. Kor van der Meer
Bijbellezing: Matteüs 4: 1-11; Hebreeën 2: 14-18


De les van de ballingschap:
De oorzaak, ellende, zegen van de ballingschap

5 februari – 9.30 uur
Voorganger Folkert Folkerts
Bijbellezing: Jeremia 29: 4 – 14; 2 Kronieken 36: 11 – 21


Jezus in het midden – kerk zijn vanuit het hart.
29 januari ’23 – 9.30 uur
Voorganger Fokko Koning
Bijbellezing: Handelingen 2: 41-47; Marcus 3: 31-35


Ken je mij?
22 januari ’23 – 9.30 uur
Voorganger Willem Schaaij
Bijbellezing: Psalm 139


Praisedienst
22 januari ’23 – 19.30 uur
Voorganger Jonathan van der Broek
Met de jeugdband van Nehemia, Dokkum