Klik op een van de kerken hieronder voor het live beluisteren van de kerkradio of kerk TV

Kruiskerk (GKv)
Valckeniersweg 3, 8433 JA Haulerwijk
de Bining (PKN)
Kerkstraat 13, 8433 LH Haulerwijk

Terugluisteren van voorgaande erediensten

De Goedheid van God
26 maart – 9.30 uur
Voorganger Arjen van der Vaart
Bijbellezing: Deuteronomium 32 vers 1 t/m 7 en 1 Johannes 1 vers 5 t/m 7


In de school van het lijden
Gezamenlijke dienst met PKN
19 maart – 9.30 uur
Voorganger Folkert Folkerts
Bijbellezing: Hebreeën 2 : 14-18; Hebreeën 4:14 – 5:10


De Tempel en het Lam
12 maart – 9.30 uur
ds. Roel Sietsma
Bijbellezing Exodus 12:1-13 en 24-28; Johannes 2:13-22


Gebruik elke dag Jezus’ CAO!
Biddag – gezamenlijke dienst PKN/GKv
8 maart – 9.30 uur
Voorganger Kor van der Meer
Bijbellezing: Johannes 6: 1-29; Mattheüs 6 vers 33 en 34


Singin – Zangavond
Lof- prijs- en aanbidding
5 maart – 19.00 uur


Herder – Schapen – Focus
5 maart – 9.30 uur
Voorganger ds. Tiemen Dijkema, IJlst
Bijbellezing: Ezechiël 34: 1-6 en 23-26; Johannes 10: 1-18


Op Toonhoogte
26 februari – 9.30 uur
Voorganger ds. Geert Bruinsma, Sneek
Bijbellezing: Psalm 84


Kijk als christen eerst goed naar jezelf!
Gezamenlijke Dienst PKN/GKv
19 februari – 9.30 uur
Voorganger br. Kor van der Meer
Bijbellezing: Romeinen 2: 1-11; Mattëus 7: 1-6


Jezus Christus is Gods Zoon, onze Heer!
12 februari – 9.30 uur
Voorganger br. Kor van der Meer
Bijbellezing: Matteüs 4: 1-11; Hebreeën 2: 14-18


De les van de ballingschap:
De oorzaak, ellende, zegen van de ballingschap

5 februari – 9.30 uur
Voorganger Folkert Folkerts
Bijbellezing: Jeremia 29: 4 – 14; 2 Kronieken 36: 11 – 21


Jezus in het midden – kerk zijn vanuit het hart.
29 januari ’23 – 9.30 uur
Voorganger Fokko Koning
Bijbellezing: Handelingen 2: 41-47; Marcus 3: 31-35


Ken je mij?
22 januari ’23 – 9.30 uur
Voorganger Willem Schaaij
Bijbellezing: Psalm 139


Praisedienst
22 januari ’23 – 19.30 uur
Voorganger Jonathan van der Broek
Met de jeugdband van Nehemia, Dokkum