9 februari om 19.00 uur in de Kruiskerk te Haulerwijk
Met medewerking van Gospelkoor The Young Christian Singers in Haulerwijk

The Young Christian Singers uit Leeuwarden zal de interkerkelijke lofprijs -en aanbiddingsdienst, die wordt gehouden op zondag 9 februari a.s.
in de Kruiskerk te Haulerwijk, geheel verzorgen .
Een dienst met (samen)zang, lezing, muziek, beeld en een actuele meditatie.
Aanvang van de dienst 19.00 uur

Overal om ons heen worden beloftes gedaan. Maar deze waarmaken is wel even iets anders dan zomaar iets beloven en niet na (kunnen) komen. Wellicht herkenbaar? Gelukkig is ook de andere kant waar. Er worden ook beloftes nagekomen en waargemaakt.

Na de dienst is er een kopje koffie of thee om zo na te praten over deze dienst en elkaar te ontmoeten.
Iedereen is van harte welkom.