In januari 2020 wordt wereldwijd weer de Week van Gebed gehouden;
Het thema voor dit jaar is ‘Buitengewoon’

Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons. (Hand.28:2)

Het materiaal is dit jaar voorbereid door Christenen op Malta;
Er is voldoende ruimte voor persoonlijke inbreng.

Ook in Haulerwijk organiseren we als gezamenlijke kerken deze ‘Week van het gebed’.
Deze week is van maandag 20 januari tot en met zaterdag 25 januari.
De bijeenkomsten worden gehouden in de zaalruimte van de “Kruiskerk” en beginnen om 8.45 uur en duurt ca. 45 minuten. Alleen de woensdag en de zaterdag is er een ander aanvangstijdstip namelijk 20.00 uur. (Woensdagavond is in de Baptistenkerk, zaterdagavond in de Kruiskerk.

In Math. 21:22 zegt de Here Jezus:

 “Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.”

Namens onze kerk zitten Mies Meijer en ondergetekende in de voorbereidingscommissie.
De commissie is erg blij dat Mies ons is komen versterken!

Het zou erg fijn zijn dat we ook u/jullie mogen ontmoeten op een of meerdere bijeenkomsten. Om dan samen (met miljoenen anderen) te bidden vanuit de eenheid in Christus. Omdat velen moeten werken is juist daarom ook voor avonden gekozen.
Komt u/jij ook??